Make a booking

History

photo

The Coast Guard Tower was once a manned tower that played an important role

In het scheepsvaartverkeer dat de haven van Den Helder aandeed, had de kustwachttoren een belangrijke rol. Ook was de kustwacht Kijkduin het verzamelpunt van alle weerswaarnemingen van bijvoorbeeld de lichtschepen en andere kustwachtposten zoals de Brandaris van Terschelling. Nieuwe technologie maakte de kustwacht overbodig.

Im Schiffsverkehr, der zum Hafen von Den Helder kam, spielte der Turm der Küstenwache eine wichtige Rolle. Die Küstenwache von Kijkduin war auch der Sammelpunkt für alle Wetterbeobachtungen, beispielsweise von Leichtschiffen und anderen Küstenwachen wie der Brandaris van Terschelling. Neue Technologien machten die Küstenwache überflüssig.

In the shipping traffic that came to the port of Den Helder, the coast guard tower had an important role. The Kijkduin coast guard was also the gathering point for all weather observations from, for example, the light ships and other coast guard posts such as the Brandaris van Terschelling. New technology made the coast guard obsolete.

Book now

Coastguard tower in the past

Toen de toren geen functie meer had, is een gedeelte tot appartement verbouwd. De originaliteit van de toren is zoveel mogelijk bewaard gebleven. Nu kunnen gasten genieten van een ongekend mooi uitzicht en het strand voor de deur!

Als der Turm keine Funktion mehr hatte, wurde ein Teil davon in eine Wohnung umgewandelt. Die Originalität des Turms ist so weit wie möglich erhalten geblieben. Jetzt können die Gäste eine beispiellose Aussicht und den Strand vor ihrer Haustür genießen!

When the tower no longer had a function, part of it was converted into an apartment. The originality of the tower has been preserved as much as possible. Now guests can enjoy an unprecedented view and the beach at their doorstep!